تدریس خصوصی دبیرستان و دانشگاه در اصفهان ضمن عرض خیرمقدم خدمت دانش آموزان، دانشجویان و اساتید گرامی؛ هدف سایت موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان (Tadris20.ir) ارائه خدمات علمی به دانشجویان و دانش آموزان گرامی در استان اصفهان می باشد. این موسسه با گردآوری اساتید با سابقه و موفق فوق لیسانس و دکترای رشته های مختلف، در جهت رفع نیازهای علمی پژوهشی جامعه هدف اهتمام دارد. این موسسه در سال 1384 با نام گروه آموزش ریاضی عجم فعالیت خود را در عرصه تدریس خصوصی ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه آغاز نمود و پس از استقبال کم نظیر مردم از شیوه های تدریس اساتید این گروه، مفتخر است که فعالیت های خود را به سایر رشته ها گسترش داده است. این موسسه به سان پلی است که دانشجویان متقاضی تدریس خصوصی دروس مختلف را به اساتید موفق متصل می کند. منتظر نظرات سازنده شما مخاطبان ارجمند خواهیم ماند. tag:http://sedezh.ir 2020-11-20T15:48:37+01:00 mihanblog.com تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد خمینی شهر و نجف آباد 2011-01-13T18:37:17+01:00 2011-01-13T18:37:17+01:00 tag:http://sedezh.ir/post/5 دکتر عموشاهی مدرس:اساتید دانشگاه های آزاد خمینی شهر و نجف آباد از موسسه ماهان سپاهانمخاطبان:دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد خمینی شهر و دانشگاه آزاد نجف آباددروس تدریس خصوصی:معادلات دیفرانسیل با سرفصل دانشگاه آزاد خمینی شهر و نجف آبادحق التدریس (شهریه):جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.شهریه تدریس خصوصی بصورت تضمینی به صورت توافقی و بر اساس استعداد دانشجو تعیین می شود.توضیحات تکمیلی:تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده م مدرس:

اساتید دانشگاه های آزاد خمینی شهر و نجف آباد از موسسه ماهان سپاهان

مخاطبان:

دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد خمینی شهر و دانشگاه آزاد نجف آباد

دروس تدریس خصوصی:

معادلات دیفرانسیل با سرفصل دانشگاه آزاد خمینی شهر و نجف آباد


حق التدریس (شهریه):

جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.
شهریه تدریس خصوصی بصورت تضمینی به صورت توافقی و بر اساس استعداد دانشجو تعیین می شود.


توضیحات تکمیلی:

تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.


روش تماس:

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در اصفهان 2011-01-13T13:08:09+01:00 2011-01-13T13:08:09+01:00 tag:http://sedezh.ir/post/4 دکتر عموشاهی مدرس:اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهانمخاطبان:دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباددروس تدریس خصوصی:معادلات دیفرانسیلحق التدریس (شهریه):جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.توضیحات تکمیلی:تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.روش تماس:دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند. در صورت عد مدرس:

اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهان

مخاطبان:

دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد

دروس تدریس خصوصی:

معادلات دیفرانسیل


حق التدریس (شهریه):

جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.


توضیحات تکمیلی:

تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.


روش تماس:

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 دانشگاه در اصفهان 2011-01-12T22:05:36+01:00 2011-01-12T22:05:36+01:00 tag:http://sedezh.ir/post/3 دکتر عموشاهی مدرس:اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهانمخاطبان:دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباددروس تدریس خصوصی:ریاضی عمومی دو - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2حق التدریس (شهریه):جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.توضیحات تکمیلی:تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.روش تماس:دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تما مدرس:

اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهان

مخاطبان:

دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد

دروس تدریس خصوصی:

ریاضی عمومی دو - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2


حق التدریس (شهریه):

جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.


توضیحات تکمیلی:

تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.


روش تماس:

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 در اصفهان 2011-01-12T20:51:07+01:00 2011-01-12T20:51:07+01:00 tag:http://sedezh.ir/post/2 دکتر عموشاهی مدرس:اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهانمخاطبان:دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباددروس تدریس خصوصی:ریاضی عمومی یک - ریاضی پیش (دانشگاه) - ریاضیات پایه و مقدمات آمار-ریاضیات مدیریت- ریاضی عمومی کاردانیحق التدریس (شهریه):جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.توضیحات تکمیلی:تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.روش تماس:دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات ب مدرس:

اساتید دانشگاه های اصفهان از موسسه ماهان سپاهان

مخاطبان:

دانشجویان پسر و دختر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد

دروس تدریس خصوصی:

ریاضی عمومی یک - ریاضی پیش (دانشگاه) - ریاضیات پایه و مقدمات آمار-ریاضیات مدیریت- ریاضی عمومی کاردانی


حق التدریس (شهریه):

جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.


توضیحات تکمیلی:

تدریس در منزل دانشجو انجام می شود و برای خواهران، از اساتید خانم استفاده می گردد.


روش تماس:

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>
تدریس و آموزش فوری و تضمینی دروس و نرم افزارهای حسابداری 2011-01-12T17:56:43+01:00 2011-01-12T17:56:43+01:00 tag:http://sedezh.ir/post/1 دکتر عموشاهی مدرس:مربی فنی و حرفه ای استان اصفهانمخاطبان:فقط خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباددروس تدریس خصوصی:آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسبحق التدریس (شهریه):جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.توضیحات تکمیلی:طی حداکثر 8 جلسه ، حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه ، حسابداری پیمانکاری و صنعتی به صورت کامل همراه با مدرس:
مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان

مخاطبان:

فقط خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد

دروس تدریس خصوصی:
آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب

حق التدریس (شهریه):

جهت اطلاع از میزان شهریه اینجا کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی:
طی حداکثر 8 جلسه ، حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه ، حسابداری پیمانکاری و صنعتی به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی کار آموزش داده می شود.

همچنین آموزش دفتر نویسی و سند نویسی و قوانین آن طی حداکثر 3 جلسه پذیرفته می شود.

علاوه بر موارد فوق، تدریس خصوصی حسابداری عمومی مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد و رایانه کار حسابداری پذیرفته می شود.

روش تماس:

خواهران گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>